Instytut Roberta Noble

Gdzie mogę znaleźć dalszą część

Zaczęty przez OneNight, Styczeń 23, 2016, 04:00:36 PM

« Astralnia | Kymatica - film »

Wiatr1000

komentarz pod filmem:

"To jest tylko mały wycinek z książki Włamidmira, planeta na która sie udali jest zamieszkała przez stworzenia które nie posiadaja tak naprawdę uczuć a co ciekawsze zostały kiedyś stworzone przez człowieka, w książce możemy poznac cala nasza historie tym bardziej ze wszystko jest oparte na faktach, po przeczytaniu pierwszego tomu 90% ludzi spojrzy na świat zupełnie inaczej .... polecam"

zinka

Ale w czym problem, skoro Władimirowi udało odbyć się tam podróż, to tobie też się może udać, próbuj :)

OneNight

Nie jestem aż taki zaawansowany w oobe. Który to tom? Pomóżcie, bo ja już się pogubiłem..


OneNight

Nie znalazłem tam wizyty na innej planecie.

OneNight

Znalazłem to w tomie 4 pod inną nazwą na stronie 50. Dzięki za pomoc.

Teraz się zastanawiam: Skoro to była jego podróż poza ciałem, a na inną planetę jego towarzyszka Anastazja przyniosła swoje ciało, żeby znieutralizować jakąś broń, a potem obudziła się obok niego, to kim ona była? Cóż, trochę to się wydaję fikcją.

Wiatr1000

Onenight czytam pierwszy tom ;) Ona żyje z naturą ;) Chodzi tu bardziej o właściwości Cedru.

OneNight

Ona twierdzi, że zna budowe silnika latającego spodku. Ja z jej opisów nie potrafię nawet znaleźć praktycznego zastosowania. I skoro potrafiła zabrać ciało na inną planetę, to nie mogłaby zabrać z ciałem kamery i wszystkiego nagrać? Dlaczego o takiej osobie nie ma głośno, skoro posiada taką wiedzę i zdolności :)


Wiatr1000

Onnight ja czytałem, że nasza planeta Gaia jest żywą świadomością ;)  To wszystko tak naprawdę planety i gwiazdy są ze sobą połączone. Tu raczej jest umiejętność życia i odczytywania tych informacji.

Zamieściłem krótkie filmy o tym. Chce za pomocą oobe dostać się do wnętrza naszej planety i może do Słońca.

Trza się pozbyć myślenia jakie jest przyjęte w naszej cywilizacji. Bo to ono jest tym matrixem. My dawniej jako słowianie też tak żyliśmy. Gaj leśny gdzie nie można było nic robić ;)  Wielkie poszanowanie do drzew które zostało w podświadomości w formie kapliczek na drzewach.

Nie lubię i nie widzę nic wspaniałego w naszym tym życiu. Jest dla mnie sztuczny.

Jej wiedza to więź, jedność, stała się anteną odbierającą pewnie wszystko ;)  Przy takim czytaniu i myśleniu trzeba porzucić myślenie naszego umysłu.

OneNight

Jednak ja chciałbym mieć pewność, że nie robi wody z mózgu. Czemu nie mogłaby dać udokumentować innych planet? Czemu nie mogłaby stworzyć nam latającego spodka?

Chciałbym mieć takie zdolności jak ona. Szkoda, że nie powie nam jak tego dokonać.

Może to będzie stereotypowe, ale w tym życiu jedyne wspaniałe, co widzę, to kobiety :))

Wiatr1000

#11
Czemu cię interesuje taki sposób patrzenie na świat i to? Poczytać 1 część zamiast czytać od środka.. Dziwne to wiesz.

Jak czytam ciebie to od razu widzę tego autora z tą Anastazją :D Też tak myśli jak ty.

"[...]

– Powiedz, Władimirze, czym jest, twoim zdaniem, marzenie? Czy wielu ludzi potrafi marzyç?
– Wszyscy potrafià marzyç. To stan, w którym człowiek wyobra˝a sobie, jak b´dzie wyglàdała upragniona
przyszłoÊç.
– Zgadzam si´ z tobà. Dobrze. To znaczy, ˝e nie negujesz faktu, i˝ człowiek posiada w sobie zdolnoÊç modelowania
swojej przyszłoÊci i konkretnych sytuacji?
– Nie neguj´.
– Czym zatem jest intuicja?
13
– Intuicja... Przypuszczam, ˝e to uczucie, w którym człowiek nie analizuje, co i dlaczego si´ zdarzyło, bo jakieÊ
inne uczucia podpowiadajà mu, w jaki sposób nale˝y post´powaç.
– To znaczy, ˝e nie negujesz istnienia w człowieku czegoÊ, co pomaga mu, oprócz zwykΠych analitycznych
rozwa˝aƒ, okreÊlaç post´powanie swoje i innych?
– RzeczywiÊcie, nie neguj´.
– Âwietnie! – wykrzykn´Πa Anastazja.
– Teraz sen! Co oznaczajà sny, które widzà prawie wszyscy ludzie?
– Sen to znaczy... Nie.wiem, co to jest. Sen jest po prostu snem.
– Dobrze, dobrze. Niech to b´dzie po prostu sen, rozumiem, ˝e nie negujeszjego istnienia. Wszyscy wiedzà,
˝e człowiek w czasie snu, kiedy jego ciało prawie nie jest kontrolowane cz´Êcià ÊwiadomoÊci, mo˝e widzieç
ludzi, ró˝ne wydarzenia?
– No, temu nikt nie b´dzie si´ przeciwstawiał.
– Jeszcze w czasie snu ludzie mogà kontaktowaç si´, rozmawiaç, przejmowaç si´ czymÊ, emocjonowaç?
– Tak, mogà.
– A jak myÊlisz, czy człowiek mo˝e kierowaç swoim snem, wywoΠywaç obrazy i wydarzenia, które ch´tnie
chciałby zobaczyç i prze˝yç?
– Nie przypuszczam. Sen jest czymÊ samoistnym.
– Mylisz si´. Człowiek mo˝e kierowaç wszystkim. Jest stworzony, ˝eby kierowaç wszystkim.
Promyk, o którym ci opowiadam, jest równie˝ stworzony z istniejàcej informacji, wyobraêni, intuicji, duchowych
odczuç i, jako skutek widma snu, Êwiadomie jest kierowany wolà człowieka.
– Jak˝e mo˝na w czasie snu kierowaç snem?
– Nie w czasie snu. Na jawie mo˝na. WczeÊniej mo˝na zaprogramowaç sen z absolutnà precyzjà. W twoim
Êwiecie to si´ zdarza w czasie snu, chaotycznie, gdy˝ człowiek zatracił zdolnoÊç kierowania. Uznał wi´c,
˝e sen jest niepotrzebnym produktem zm´czonego mózgu. Patrzàc na rzeczywistoÊç... JeÊli chcesz, mog´
natychmiast podjàç prób´ pokazania tobie czegoÊ z du˝ej odlegΠoÊci. [...]"

To fragment z pdf 1 części ;)
Sorki za jakość ale omija polskie znaki :P

Patrzysz umysł który DZIELI wszystko. Umysł szufladkuje, rozdziela na drobne i przez to ci ciężko zrozumieć szerszą wiedzę, głębszą.

Może zamiast to analizować, zdaj się na to jak Ty to odbierasz osobiście niż jakieś naukowe przekłady, dowody itd.

OneNight

#12
Z trudnością(bo nie ma polskich znaków), ale się odczytałem. Nie kupuję tej bajki z intuicją. Widziałem już sporo eksperymentów z tym związanych jak i również sam z tym eksperymentowałem. Może jestem zbyt przyziemny, ale dzięki temu nie łatwo jest mnie oszukać. Wolałbym móc sam sprawdzić to z powodzeniem w praktyce. Jest podane gdzie można ją(Anastazje) znaleźć? :)) 

Wiatr1000

Też miałem intuicję i wiesz.. Rzadko mnie zmyliła. Praktykować owszem. Ale w tym wypadku w tej książce byś musiał się w głębić w naturę i więź z planetą niż z oobe. To .. tak jak już wcześniej sądziłem.. jest zupełnie inne.

Ja czytam wiele ale np. odrzucam bajeczki o rozwoju do góry ;)  O jakieś praktyki rytuały tak jak jest teraz z tymi channelingami i new age.

Ciągnie mnie do przyrody ;)

OneNight

Takie bajeczki mają jeden charakterystyczny element - zero wartości. Wszystkie "niesamowite" opisy jej "wiedzy" są tak ogólnikowe, że równie dobrze mógł to napisać pisarz sci-fi nie znający zasad fizyki.

Przyznaj, czy po przeczytaniu opisu budowy latającego spodka byłbyś w stanie go zbudować? Wątpie.

Na marginesie: Spróbuj intuicyjnie wybrać bezpiecznik :D


Share via facebook Share via twitter

sklep ezoteryczny super produkty rozwojowe misy krysztalowe uzdrawianie strona autorska robert noble strona instytutu roberta noble strona instytutu roberta noble